Leichtathletik Region
Ostfriesland e.V.
Ergebnisse
Datum
Veranstaltung
ddd
03.10.2018
ddd
23.09.2018
ddd
22.09.2018
ddd
28.08.2018
ddd
16.06.2018
ddd
08.06.2018
ddd
01.06.2018
ddd
06.05.2018
ddd
25.04.2018
ddd
03.03.2018
ddd
17.02.2018
ddd
10.02.2018
ddd
20.01.2018 - 21.01.2018
ddd
13.01.2018
ddd
05.11.2017
ddd
29.09.2017
ddd
23.09.2017
ddd
17.09.2017
ddd
16.09.2017
ddd
05.09.2017
ddd
19.08.2017
ddd
30.07.2017
ddd
30.07.2017
ddd
28.05.2017
ddd
25.05.2017
ddd
30.04.2017
ddd
04.03.2017
ddd
18.02.2017
ddd
07.01.2017
ddd
09.10.2016
ddd
17.09.2016
ddd
03.09.2016
ddd
02.09.2016
ddd
27.08.2016 - 28.08.2016
ddd
15.06.2016
ddd
11.06.2016
ddd
10.06.2016
ddd
24.05.2016
ddd
11.05.2016
ddd
24.04.2016
ddd
16.04.2016
ddd
13.03.2016
ddd
27.02.2016
ddd
20.02.2016
ddd
19.02.2016
ddd
14.02.2016
ddd
06.02.2016 - 07.02.2016
ddd
22.01.2016 - 24.01.2016
ddd
09.01.2016 - 10.01.2016
ddd
14.11.2015
ddd
04.10.2015
ddd
03.10.2015
ddd
26.07.2015
ddd
18.07.2015
ddd
19.06.2015
ddd
16.05.2015
ddd
09.05.2015
ddd
11.04.2015
ddd
29.03.2015
ddd
07.03.2015
ddd
18.01.2015
ddd
11.01.2015
ddd
10.01.2015 - 11.01.2015
ddd
30.11.2014
ddd
03.10.2014
ddd
28.09.2014
ddd
14.09.2014
ddd
06.09.2014
ddd
26.07.2014 - 26.07.2014
ddd
19.07.2014 - 20.07.2014
ddd
05.07.2014 - 06.07.2014
ddd
04.07.2014
ddd
21.05.2014
ddd
18.05.2014
ddd
17.05.2014
ddd
09.05.2014
ddd
05.04.2014
ddd
30.03.2014
ddd
01.03.2014
ddd
28.02.2014
ddd
15.02.2014
ddd
01.02.2014 - 02.02.2014
ddd
24.01.2014 - 26.01.2014
ddd
19.01.2014
ddd
11.01.2014 - 12.01.2014
ddd
16.11.2013
ddd
03.10.2013
ddd
28.09.2013
ddd
22.09.2013
ddd
07.09.2013
ddd
06.09.2013
ddd
06.09.2013
ddd
01.09.2013
ddd
01.09.2013
ddd
31.08.2013
ddd
24.08.2013
Ergebnisse
Termine